EPK – Elektronická podpisová kniha

Většina zákazníků zná a používá program Kniha došlých (odeslaných) faktur, kdy pomocí těchtomodulů vede evidenci závazků, pohledávek a provádí jejich…