Smart Cities, chytrá města, Smart řešení – tato označení jsou často bohužel mylně spojována s nahodilými projekty a matnými vizemi, které mají ke skutečné podstatě výrazu Smart hodně daleko. V posledních letech tak zmíněná slova budí na tvářích lidí spíše hořký smích či úšklebek namísto nadšeného výrazu. Pokud se však k projektům přistoupí zodpovědně, koncepčně a existuje v nich snaha plnit přání lidí a zkvalitňovat jejich životy, ukáže se, že návrat k opravdovému smyslu slova Smart není tak těžký.

Klíčové je, aby se digitalizace stávala nástrojem ke zlepšování života, nikoliv samotným cílem. V tomto duchu vytváří a poskytuje své nástroje i firma Gordic.

V současné době rezonuje hlavně téma úspory energií z důvodu stále se zvyšujících poplatků a nejisté budoucnosti na poli energetických zdrojů. Nabízíme možnost, jak díky centrálnímu řízení a optimalizaci uspoříte desítky procent na vytápění.