Moderní a ucelený systém správy dokumentů splňující veškeré legislativní požadavky.

Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů prováděných s dokumenty. Jejich tvorbu, upravování, evidování, vyhledávání, přijímání a odesílání, úschovu a likvidaci.

S tímto snadno ovladatelným a intuitivním nástrojem dostojíte povinnosti využívání datových schránek a splníte i všechny legislativní požadavky vztahující se k elektronickým úkonům, archivnictví, spisové službě a autorizované konverzi.

  • Předání a přidělení dokumentů a spisů dalším spisovým uzlům a funkčním místům
  • Uložení a skartace (včetně skart. znaků a lhůt) i tvorba SIP balíčků pro Národní archiv
  • Odesílání poštou, elektronicky i datovou schránkou a možnost prohledávání obsahu a el. obrazů a příloh
  • Možnost vkládat doložky konverze do vytvářeného dokumentu a zápis do knihy konverzí
  • Automatická kontrola a doplnění časových razítek a elektronických značek i kompletní pomoc při práci s dokumenty
  • Kontrola formátu el. příloh povolených Národním archivem při vyřizování dokumentu/spisu

Jak to vypadá? Podívejte na několik základních operací ve Spisové službě GINIS SSD