Platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem

zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany. Informace jsou párou, elektřinou tohoto století. Jsou a budou běžnou součástí života.

Bezpečnost informací je existenční nutnost

V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy a firmy, jejich manažeři, ale i všechny rodiny a jednotlivci. Partneři projektu KYBEZ jsou jim v tom připraveni pomoci.

Současná společnost, masově produkující a využívající digitální informace, informační a komunikační technologie a zdroje, bude stále více ohrožena jejich úmyslným či neúmyslným zneužíváním. Internet všeho (IoE), Internet věcí (IoT), Smart Home, Smart Buildings, Smart Factories, Smart Cities, Smart Administration, Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 se stávají dalšími gigantickými platformami (zdroji i spotřebiči) digitálních informací v digitálním (kybernetickém) prostoru. Požadavek na jejich bezpečnost se tak stává u běžných informačních procesů, aplikací, systémů a cloudů stejně důležitým a samozřejmým, jako je funkčnost, spolehlivost, cena či udržovatelnost.

Mezi základní legislativní rámce bezesporu patří Zákon o kybernetické bezpečnosti, normy ISO 27000 (ISMS) a směrnice EU o GDPR, včetně prováděcích vyhlášek. Pro efektivní a bezpečné užívání informací a proti jejich zneužívání vznikají a budou vznikat další normy, předpisy, vyhlášky a doporučení. Digitalizace je elektrifikací současnosti, a to i se všemi analogiemi.

Hlavním posláním platformy KYBEZ je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.


Příručka “Základy kybernetické bezpečnosti”