Bezpečná integrační platforma pro veřejnou správu s garantovanou legislativou

Nejrozšířenější integrační platforma v české veřejné správě se kromě komplexnosti a uživatelské přívětivosti vyznačuje i vysokou mírou bezpečnosti. Uplatnění dlouhodobě nachází na ministerstvech a dalších organizačních složkách státu, krajských, městských a obecních úřadech i v příspěvkových organizacích. Digitalizace jednotlivých agend i oběhu dokumentů, efektivní řízení organizace, nastavení zjednodušení a zrychlení procesů díky provázanosti agend, podpora managementu nebo otevřenost organizace veřejnosti – to je jen hrstka výhod, které GINIS přináší.

Široká škála modulů zajišťuje organizacím pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Jako otevřená platforma umožňuje GINIS díky širokým možnostem API rozhraní bezpečné propojení s dalšími aplikacemi a systémy třetích stran. Průběžný vývoj reflektuje IT trendy, legislativní změny i uživatelské požadavky. GINIS si mohou organizace pořídit zakoupením licencí i formou SaaS. Provozovat jej mohou na vlastní infrastruktuře nebo v cloudu.


Ekonomika


Řízení lidských zdrojů