V ROCE 2024 SKONČÍ PODPORA VERZE WIN SYSTÉMU GINIS EXPRESS (G0)

Je to více jak 23 let, kdy naši zákazníci přecházeli z dosové verze GINIS Express na verzi Windows. A opět nastává doba, kdy je nutné se posunout dál.

S platností od 24. 1. 2024 přestane společnost Gordic vydávat aktualizace aplikací svého systému GINIS Express WIN produktové řady G0 (tzv. souborová verze). Stávajícím uživatelům se tak doporučuje do té doby povýšit na verzi GINIS Express SQL, aby i po uvedeném datu zajišťoval jejich systém soulad s legislativou, poskytoval plnou funkcionalitu modulů a vyšší zabezpečení.

Technologicky pokročilejší verzi SQL již využívají tisíce organizací. Zmiňovaný upgrade je z pohledu implementace rutinní záležitostí a lze ho provádět i v průběhu roku. I díky obdobnému ovládání je přechod pro uživatele snadný. Jeden den se provede instalace SQL verze s přetažením stávajících dat a již druhý den je možné novou verzi SQL používat. Jednotná databáze přispívá k lepší spolupráci zaměstnanců a zjednodušení vnitřních procesů. Organizace si zajistí zvýšení kybernetické bezpečnosti, efektivnější zálohování i snadnější integraci s dalšími agendami, včetně spisové služby nebo portálu občana. GINIS Express SQL je možné provozovat na vlastní infrastruktuře nebo v prostředí cloudu MS Azure.

A co oceňují zákazníci, kteří již na SQL verzi přešli?

  • Jednodušší práce se seznamem (účetních dokladů, faktur, majetku), rychlé třídění a vyhledávání, export dat do excelu, vlastní volba vzhledu seznamu)
  • Import účetních záznamů z Excelu
  • Hromadné úhrady v knize došlých faktur
  • Snadné vytváření návrhu rozpočtu na další rok
  • Nový modul IPA – Informační panel pro starosty, ředitele a vedoucí pracovníky
  • Hromadný výběr poplatníků v pokladně např. při úhradě za komunální odpad

Leták Ginis Express SQL