SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

(ukončení služeb E162, E163 apod.)

V návaznosti na urgenci od Správy základních registrů dojde k ukončení služeb E162 (aiscCtiAifo), E163 (aiscCtiPodleUdaju) a dalších k 31.12.2022. Od 1. ledna 2023 budou moci uživatelé používat již pouze nové verze těchto služeb.

Nové verze Ginis Express (G3) 8.00.0 a databází 8.00.000 již přešly na nové služby základních registrů dle platné legislativy. Jedná se především o komunikaci ESS, EOB, PZR se základními registry (např. ověření ve Jmenném rejstříku, změny v evidenci obyvatel – úmrtí, přestěhování, změna příjmení aj.).

Aktualizace nových verzí Ginis Express (G3) je nutné provést do 31. 12. 2022.