Představujeme vám Osobní Portál Občana

Chcete umožnit svým občanům, aby mohli své záležitosti vyřizovat v pohodlí svého domova? Zjistit svůj stav závazků a uhradit je? Přihlásit psa, podat žádost? Přibývá stále více občanů, kteří mají o tyto služby zájem. Ať už z důvodu pozdního návratu z práce, nechutě stát frontu na úřadu, nebo obavy z covidu. Osobní portál občana (OSP) představuje jednoduchou cestu, jak těmto občanům vyjít vstříc.

OSP je nový produkt firmy GORDIC určený pro menší organizace.
Doporučujeme používání Osobního portálu občana s některým z informačních systémů GINIS. Ať už vazba na GINIS Express DDP – daně dávky poplatky, nebo spisovou službu SSD05.

Základní funkce Osobního portálu občana:

  • elektronická úřední deska s přehledným řazením
  • podání žádostí díky inteligentním formulářům
  • přehled poplatků občana: neuhrazeno, uhrazeno
  • zobrazení stavu podání: podáno, v řešení, vyřízeno
  • platba poplatků kartou nebo QR kódem v mobilu
  • hlášení závad prostřednictvím intuitivního formuláře

S jakými životními situacemi pomůže náš Osobní portál občana?
Evidence obyvatel, místní poplatky, matriční záležitosti, školství, dopravní záležitosti, životní prostředí, majetkové záležitosti, osobní doklady a průkazy, výstavba, pozemní komunikace, ostatní záležitosti. Provoz Osobního portálu občana je možný na vlastním hardware organizace, nebo je možné využít provozu v Cloudu. Organizace si může OSP zakoupit, nebo využít varianty pronájmu SaaS (software jako služba)