Portál občana – novinky

Digitalizace veřejné správy prochází v poslední době rychlým vývojem. Jedou z významných součástí informačního systému obce nebo města se stává i online komunikace s občanem.  Občané stále častěji volí jednodušší cestu k informacím, popř. elektronickým službám prostřednictvím portálu občana. Spolu s tím vznikají nové požadavky na funkčnosti a objevují se potřeby optimalizace některých el. postupů v souladu s jejich reálným používáním. Na základě zpětné vazby uživatelů došlo i k významným změnám ve vzhledu i ergonomii portálu občana Gordic. 

Na první pohled zaujme nový vzhled i uspořádání úvodí obrazovky. Do té jsou nyní uspořádány všechny nejčastější využívané funkčnosti a informace. Uživatel zde najde nejkratší cestu ke všem svým rozpracovaným podáním, poplatkům. Zároveň je zde umístěna nabídka nejčastěji využívaných poplatků i žádostí.  

Po zobrazení detailu poplatku má občan k dispozici veškeré potřebné informace a připraveny platby dle nadcházející splatnosti. 

Významně byla rozšířena možnost nápovědy a potřebných návodů. Přímo z detailu jsou nyní dostupné všechny potřebné formuláře umožňující provádět změny a zároveň jsou k dispozici popisy související životní situace.  

Nově byla rozšířena možnosti a rychlost uskutečnění platby. Kromě významného zjednodušení postupu platby na detailu poplatku, má nyní občan k dispozici i možnost využití rychlé platby. Zde stačí zadání variabilního symbolu a systém již sám připraví všechny potřebné údaje pro provedení platby. Na občanu je již jen zvolit z nabízených možností a platbu uskutečnit. 

Možnosti plateb byly také doplněny funkci tzv. nákupního košíku, který občané znají z běžných e-shopů. Pomocí této funkčnosti portál umožňuje vybrané předpisy a uhradit je jednou platbou platby. Systém pak vyřeší spárování s příslušným předpisem.

Pokročily i funkce automatizace vytěžování dat formulářů, kde systém umožňuje plnou automatizaci el. podání a např. u přihlášení k poplatku psa i založení případu do evidence pohledávek města. 

Kromě úpravy vzhledu a ergonomie ovládání bylo zapracováno mnoho dalších funkcionalit. Do portálu byl umožněn přístup právnické osoby prostřednictvím autentizované fyzické osoby.

Portál je možno rovněž provozovat v tzv. anonymní verzi bez nutnosti přihlášení. Pokud si občan v tomto režimu zvolí funkci, popř. informace pro které je autentizace nezbytná je upozorněn a následně přesměrován na přihlášení. 

Řešení portálu občana je možno provozovat i na mobilních zařízeních. Je proto věnována velká pozornost optimalizaci ovládání na těchto zařízeních a jedním z důležitých opatření je možnost přepnutí formulářů do webového formuláře, který významně usnadňuje jeho ovládání i vyplňování na mobilních zařízeních. 

Věříme, že nová podoba portálu občana přispěje ke snadnosti jeho využívání občany. Usnadní a provede je elektronickým vyřizováním jejich žádostí plateb i získávání potřebných informací. V oblasti elektronizace veřejné správy je před námi ještě dlouhá cesta, na které jsme připraveni naslouchat jak požadavkům legislativy, potřebám občanů, tak i pracovníkům úřadů.