Podpisová kniha ve spisové službě

Ve spisové službě lze využít funkcionalitu Podpisová kniha. Ta je vhodná, pokud chystáme dokumenty ve svém funkčním místě a chceme od jiného funkčního místa pouze podpis (např. od ředitele, nebo starosty).

Odpadne tedy předávání dokumentů ředitelům/starostům a zpět. V menu „Komponety a přílohy“ vybereme PDF soubor, který chceme podepsat a pod tlačítkem „Ostatní“…

… vybereme „Zažádat o podepsání“ a zvolíme příslušné funkční místo pro podpis. Ředitel/starosta se pouze přihlásí do ESS a v menu „Podpisová kniha“ vidí seznam dokumentů k podpisu. Jednoduše přes tlačítko „Otevřít“ se dokument otevře pro čtení a přes tlačítko „Vyřídit“ dokument podepíše.

Pracovník, který dokument vytvářel ve svém funkčním místě, uvidí dokument podepsaný a může s ním
dále pracovat (např. vytvořit zásilku pro odeslání datovou schránkou, nebo dokument vyřídit).

Autor: Ing. Ondřej Najbr