Novinky v možnostech plateb záloh za vodné a stočné v GINIS Express DDP SQL

V modulu GINIS Express DDP lze již přes 10 let, prostřednictvím rozšiřujícího modulu “Vodné, stočné”, vést i velice specifickou agendu vodného a stočného. S touto agendou se pojí i potřeba vybírat platby záloh za vodné a stočné. V letošním roce byla do programu doplněna možnost automatického odlišení platby zálohy od platby vyúčtování vodného, stočného.  

Automatické odlišení plateb je implementováno do párování obratů bankovního výpisu z modulu KXF (Komunikace s bankou) a při načítání zaplacených plateb SIPO. 

Při párování obratů bankovního výpisu z modulu KXF je možné platby záloh odlišit od plateb vyúčtování, na základě požadavku organizace, podle variabilního nebo konstantního symbolu. Platby záloh SIPO se od vyúčtování liší kódem poplatku SIPO. 

Při ručním pořizování a editaci úhrad lze samozřejmě s účelem platby (zda je to platba vyúčtování, nebo záloh) také pracovat. 

Do konce roku 2023 se připravuje ještě možnost rozlišit platbu zálohy od platby vyúčtování i při platbě prostřednictvím modulu POK – Pokladna. 

Radim Ludvik