Novinky GINIS Standard 5.24

Systém GINIS jde stále do předu a začíná do svého portfolia zavádět nové tzv. webové neboli lehké klienty.

Mezi základní cíle změny životního cyklu patří:

  • Optimalizace podpory na všech úrovních,
  • Optimalizace vývoje,
  • Lepší předvídatelnost rozvoje,
  • Optimalizace vývojových kapacit, a tudíž i zrychlení a zjednodušení zavádění změn a požadavků,
  • Stabilnější provoz.

Proto následují verze GINIS Standard nebude označena 3.92, ale nově 5.24.

Proč zrovna 5.24?

Označení je složeno z tzv. 5 generace GINIS (Webový klient) a číslovky 24, která značí rok, pro který byla verze vydána.

S jakými lehkými moduly se můžete již setkat?

Plně v provozu jsou moduly USU, EPK, VYP, SSD, POD, ESR, SPI apod.

Jaké moduly se v nejbližší době chystají?

ROZ, FUC, INU, UCR

A jaké novinky kromě webových klientů můžeme ve verzi 5.24 například očekávat?

Novinky v modulu MAJ:

Nové možnosti propojení majetku a dokladu SML

Dosud modul MAJ umožňuje vázat doklady SML a majetkové karty pomocí položek věcného profilu dokladu SML. Nově byla v modulu MAJ zavedena možnost navázat majetkovou unikátní kartu na existující doklad modulu SML. Na detailu karty MAJ, na záložce SML jsou nově přidány tlačítka, která umožňují pořídit novou vazbu na doklad SML nebo jí odstranit.

Po výběru požadovaného dokladu se vazba uloží a zobrazí na záložce SML. Vazba lze i uživatelsky odstranit. Vedle této nové možnosti zůstalo zachováno i původní řešení, tzn. že pořízení položky věcného profilu dokladu SML s uvedením majetkové karty vazbu rovněž vytvoří. Takto vytvořenou vazbu není, ale možné z detailu karty odstranit.

Novinky v modulu BUC:

Zpracování debetních karetních transakcí ČNB, ČSOB – párování RCN, automatická a manuální likvidace podle šablon do FUC.

Vyhledání předpisů plateb podle náhradního VS v okně Manuální párování a okně Rozpis položky.

Zjištění VS z popisu výpisu ČS ve formátu MT940 podle Definice VS. Slouží hlavně pro zahraniční platby (nejčastěji pokuty – radar).

Zjištění VS z popisu výpisu ČSOB ve formátu ABO podle Definice VS. Slouží hlavně pro zahraniční platby (nejčastěji pokuty – radar).

Do Rozpisu položky výpisu lze nahrát soubor ve formátu GPC .

Novinky v modulu DDP :

Nový režim oprav předpisů

Nově byl přidán další režim oprav předpisů, který při správném nastavení umožni eliminovat problémy s chybně zadávanými opravami již existujících předpisů.

Nový způsob započítávání úhrad

Nově byl přidán způsob započítávání úhrad – 60 – Dle data splatnosti, priority úhrady a kat.pohybu – pořadí předpisů pro úhradu je pak tříděno nejprve dle data splatnosti, pak dle priority úhrady předpisů a následně dle kategorie pohybu.

Zobrazení věku poplatníka

V hlavičce případu se zobrazuje věk poplatníka k aktuálnímu dni. V případě, že zemřel, zobrazuje se věk k datu úmrtí.

Indikace zemřelé osoby

Na detailu případu, v hlavičce případu u osob, které zemřely se nově zobrazuje symbol křížku, která značí, že osoba zemřela.

Novinky v modulu POK:

Upozornění na uzavřené období

Při zadávání měsíce a roku zdaňovacího období v hlavičce pokladního dokladu do již uzavřeného období se objeví okno s dotazem upozorňující na fakt, že bude potřeba vystavit opravné daňové přiznání.

Lukáš Veselý