Nové typy přepisu v modulu DDP, které mění výpočet dluhu

V rámci Milostivého léta III. jsme se u některých zákazníků dostali k otázce, jak odepsat bagatelní předpisy na kartách případů v DDP, aby bylo nejen účtováno o odpisu pohledávky, ale aby ve vývoji dluhu případu došlo ke snížení/odepsání přesně daného předpisu, a nikoliv jen o snížení celého dluhu případu.

Modul DDP funguje tak, že mínusový předpis je použit jako platba nejstaršího neuhrazeného předpisu. Popsaný postup odpisu v rámci Milostivého léta III. může na kartě dlouhodobého dlužníka dělat u vymáhání problémy.  V případě, že tedy potřebujeme odepsat konkrétní dluh můžeme využít právě nově vzniklé funkčnosti (nové typy předpisů), které se naváží na původní předpis.

Příklad:

V rámci Milostivého léta III. chceme odepsat penále za rok 2016 ve výši 130 Kč.

1.) Vývoj dluhu v případě, že použijeme jakýkoliv dosud dostupný typ předpisu:

Vývoj dluhu před zadáním předpisu:

Vytvoříme mínusový typ předpisu 151 se stejnou splatností jako odepisovaný předpis:

Vývoj dluhu bude vypadat tak, že se umoří dluh se splatností 30.06.2013 – 10 kč, 31.12.2013 – 5 Kč a 30.06.2014 – 115 Kč. Předpis, který jsme chtěli odepsat se splatností 31.12.2016, je tedy stále dlužný.

2.) V případě, že použijeme nový typ předpisu na celou částku, tedy 130 Kč:

Vývoj dluhu bude vypadat tak, že typ předpisu 120 – Předpis penále z přehledu zmizí:

3.) V případě, že chceme odepsat jen část dluhu (např. 100 Kč): 

Vývoj dluhu se poníží, a zůstává dluh 30 Kč.

Nasazení této funkčnosti je na domluvě s implementátorem a vlastním správcem pohledávky.

Barbora Kosmidou