Nové možnosti napojení modulu Pokladna SQL 

Od nové verze modulu POK SQL 1.15.4 je možné napojit modul Pokladna Gordic na systém objednávek. Spojení probíhá, podobně jako v případě spojení s knihou došlých nebo vydaných faktur (KDF, KOF), výběrem z číselníku “Název”. Navíc probíhá kontrola převzaté částky z pokladního dokladu. K připsání částky z pokladního dokladu dojde následným vytištěním příslušného dokladu. Tímto způsobem je možno sledovat i vícenásobné “vykrytí” objednávky vůči více pokladním dokladům.

Tato funkcionalita byla uživateli již delší dobu poptávána a věřím, že takto zajistí plné využití uceleného systému produktu OBJ (objednávky).