Nové funkčnosti v modulu Přestupky

Do modulu Přestupky byla přidána pod sekci úhrada nová možnost, a to konkrétně nový kontrolní chod, který umožní referentům kontrolovat stavy úhrad, které jsou v jiném stavu než probíhající.

Pokud si referent vybere deník a zvolí možnost „Pouze zobrazit změny stavu úhrad“ zobrazí se seznam, ve kterém budou pouze úhrady, kde by došlo ke změně stavu úhrady.

V seznamu si následně může referent vybrat úhrady, které referent chce, aby se propsali na karty případů. Toho dosáhne pomocí tlačítka „Změnit stav“. Pokud by referent nad seznamem nevybral možnost „Pouze zobrazit změny stavů úhrady“, tak může stavy úhrad rovnou propsat na karty případů.

Proto byl upraven i seznam úhrad, kde byly přidány pomocné sloupce, které slouží k jednoznačné identifikaci změny stavu úhrady. Mezi tyto sloupce můžeme uvést „Nový stav úhrad “ který zobrazuje nově vypočítané stavy úhrad. Dalším sloupcem je sloupce „Změna v DB“, na kterém se zobrazuje zda se změna propsala na kartě případu a třetím sloupcem je „Změna stavu pokuty“, který zobrazuje zda nalezená změna byla na stavu úhrady pokuty“. Celý seznam změn je možné vytisknout.

Další výraznou změnou v modulu PRR je přidání položky do uživatelského nastavení „Konverzní pošta – typ archivace“, který slouží pro vyhodnocování doručenek. K tomu byla přidána i možnost hromadného odesílání konverzní pošty. Hromadně odesílat bylo dosud možné pouze u Hybridní pošty.