GORDIC v K-net Cloud

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí

K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu dekádu nazpět. Na rozdíl od mnoha partnerství je však tohle po deseti letech ještě silnější. Klíčem k úspěchu ale není žádná magie ani jiná záhada, je jím spolehlivé vzájemné doplnění a kombinace produktů a služeb, o které je na trhu dlouhodobý zájem.

A teď už trochu konkrétněji – obě firmy se orientují na informační technologie. Na společných projektech zajišťuje K-net infrastrukturu a virtualizaci pro společností FPO realizovanou implementaci a provoz nástrojů GINIS od firmy GORDIC. Virtualizace a obecně provoz v cloudu přináší zákazníkům (v tomto případě zejména úřadům a příspěvkovým organizacím) širokou škálu výhod – od přístupu do systému odkudkoliv a kdykoliv přes vysoký stupeň zabezpečení až po centralizaci dat a s ní související významné usnadnění správy systému.

Rozměr spolupráce byl v posledních letech umocněn hned třemi faktory – mnoho organizací si uvědomilo výhody tohoto typu provozu usnadňujícího život IT pracovníkům, spořícího náklady na hardware a otevírajícího nové možnosti přístupu k technologiím, dále pak nedávná dotační politika státu, která umožnila obcím a jejich organizacím technologický posun. Třetím a o poznání negativnějším důvodem se pak stala pandemie COVID-19, během které se práce na home-office, kvalitní software pro řešení ekonomických a personálních agend i spisové služby a přístup k němu odkudkoliv proměnily z příjemných možností na naprostou nutnost.

Jak již bylo avizováno, K-net se zaměřuje na virtualizaci pracovních stanic. FPO pak zajišťuje implementaci modulů a nástrojů GINIS na terminálový server nebo do virtuálních desktopů. Virtualizace s sebou nese specifické požadavky na aplikační vrstvu, vždy se ale podařilo systém i všechny jeho funkcionality vyladit ke spokojenosti zákazníků.

Jistě vás nepřekvapí, že při zvýšeném zájmu zejména menších obcí v roce 2017 o přechod provozu platformy GINIS do cloudové architektury byl pro GORDIC resellera FPO jasnou volbou ke spolupráci právě roky prověřený K-net. Celý cloudový systém byl postaven na třech serverech – první je terminálový, ten kompletně obsluhuje přistupující uživatele a zpřístupňuje jim GINIS, druhý server zabezpečuje správu uživatelů, třetí pak zajišťuje přístup uživatelů z internetu k nástrojům GINIS od firmy GORDIC. Celý tento mechanismus je kompletně a nepřetržitě (24/7) monitorován systémem netGuard a případné problémy jsou okamžitě reportovány na helpdesk společnosti K-net. To je klíčové nejen z hlediska dostupnosti služby, ale zejména kvůli hlídání systémových parametrů. Na počátku zmíněné éry se tento typ provozu týkal 5 uživatelů, nyní se toto číslo rozrostlo na 250.

Hlídanými částmi systému jsou zejména procesor, paměť a místo na disku. Jakmile některý parametr přesáhne kritickou hodnotu, je třeba prostředky systému navýšit. Za dobu provozu již pracovníci K-net a FPO disponují i zkušenostmi s hlášenými výpadky. Důvodem byl v naprosté většině problém s internetovou konektivitou poskytovatele, byl však zaznamenán i hackerský útok. Stejně jako ostatní problémy se jej podařilo v krátké době a bez následků vyřešit. Technologické spojení těchto společností se dokonce ukázalo jako inspirativní – podobný rozměr spolupráce s firmou K-net nyní zvažuje i GORDIC distributor BNSOFT.

Nyní je celý systém převáděn na novou ještě bezpečnější hardwarovou platformu v datovém centru. Součástí bude i bezpečná přístupová brána a zajištění redundance internetové konektivity. Pro uživatele je také zřizován internetový portál, kde budou moci zjistit aktuální informace o systému, údržbových oknech nebo případných výpadcích systému.