GINIS DDP Standard – nové možnosti hromadného zpracování změn z ROB

K již existující možnosti hromadného podání případů ze šablony přibyly tři nové hromadné akce pro zpracování změn z registru obyvatel.

Nově lze hromadně přidat do evidence modulu DDP případy pro osoby přistěhované nebo narozené, lze vypořádat případy u osob zemřelých nebo odstěhovaných, případně převzít adresní a osobní údaje u osob kde došlo ke změně stavu, příjmení, opravě chyb evidence, přejmenování apod.

Každá hromadná akce má možnost nastavení několika parametrů, které zaručí správné nastavení zpracovávaných změn. Samozřejmostí je pamatování si posledního nastavení pro každou šablonu zvlášť, uživatel si pak nemusí vše dokola nastavovat znovu.

Na obrázku níže pak můžeme vidět hromadné přidání nově narozených dětí do evidence u poplatku za odpady.

Pavel Polák