Ekonomické programy řady GINIS Express komunikují se Spisovou službou

Ekonomické programy řady GINIS Express SQL, mezi které například patří KDF, KOF, OBJ atd., je možné propojit se spisovými službami GINIS Express i GINIS Standard.

Propojení jsou realizována přes webové služby (webový server IIS ve Windows).

Možnosti propojení:

  1. Ginis Express ESS (G3 Haida)
  2. Ginis SSD (G1)

Propojením získáme řadu užitečných funkcí např.:

  • odesílání faktur přes datovou schránku,
  • archivaci a případnou skartaci dokumentů a faktur (vložení do spisu, balíku, atd.),
  • správu dokladů zpracovávané spisovou službou (detail, odeslání, vyřízení).

Vzhledem k povinnosti odesílat dokumenty primárně přes datovou schránku organizace a k povinnosti vést spisovou službu elektronicky od r. 2026 ušetří propojení spisové služby s ekonomickými programy čas jednotlivým pracovníkům. S propojením ekonomických programů s ESS, nebo SSD vám rádi pomůžou naši specializovaní pracovníci.

Ondřej Najbr