Datové schránky – nasazení velkoobjemových datových zpráv se odkládá!

V našem dubnovém článku Datové schránky v roce 2023 jsme vás již informovali o novinkách v oblasti datových schránek. Byl avizován předpokládaný termín nasazení velkoobjemových datových zpráv až do 1GB a nové formáty příloh (ZIP a ASiC). Původní termín nasazení těchto změn do prostředí ISDS byl 1. července 2023.

Vzhledem k tomu, že byly četné připomínky ze strany Ministerstva vnitra, odboru archivní správy a spisové služby a dalšími připomínkovými místy i zástupci odborné veřejnosti, byl tento termín posunut na začátek roku 2024. Kromě posunutí termínu dochází ke změně maximální velikosti datové zprávy na 100 MB a budou podporovány formáty příloh ASiC a ZIP. Přesto je potřeba tyto informace brát jako předběžné, předpokladem je vydání aktualizované verze vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

Vývoj připravovaných změn sledujeme, aby bylo možné je včas zapracovat do našich produktů Spisové služby. A to jak Spisové služby pro menší organizace, školy, obce modul Systém správy dokumentů SSD GINIS, tak modul podatelny POD pro velké organizace, úřady a kraje.

Lucie Pencová