Datové schránky v roce 2023

Datové schránky jsou s námi již od roku 2009, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů! Přitom letošní rok 2023 je pro datové schránky přímo revoluční. První velkou změnou je, že se seznam držitelů datových schránek rozrostl povinně o všechny OSVČ a další právnické osoby, které ještě neměli datovou schránku zřízenou. Tato změna se dle Ministerstva vnitra ČR dotkne 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tis. právnických osob. Více informací naleznete na webu datových schránek.

Dalším revolučním krokem má být dle připravované novely vyhlášky č. 194/2009 sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, možnost zasílat takzvané velkokapacitní datové zprávy. Doposud bylo možné zasílat datové zprávy o maximální velikosti 20MB, popřípadě 50MB u speciálních datových schránek orgánů veřejné moci, které si tuto datovou schránku zřídily od listopadu 2018. Pokud by byla novelizace schválena bude možné zasílat datové zprávy o velikosti až 1 GB. Zároveň by se změnil i rozsah přípustných formátů pro přenos datovými schránkami. Z tohoto pohledu by mělo být možné přenášet komprimované soubory a formáty ASIC (Asociated Signature Containers). Nicméně tyto formáty budou muset splňovat následující podmínky. Maximálně může být zkomprimováno 3 GB dat, v archivu nebude více než 1000 souborů a adresářů se zanořením maximálně 4 úrovní a komprimovaný soubor nebude šifrován. Účinnost této novelizace je plánována na 1. července 2023, není vyloučeno, že v průběhu legislativní procesu dojde ke změnám.

Výhody datových schránek

 • Úspora na poštovném (pro komunikaci s úřady zdarma)
 • Žádné úřední hodiny (podání učiníte kdykoliv)
 • Rychlejší komunikace (zpráva zaslaná úřadu je doručena dodáním do datové schránky)
 • Jasný důkaz o doručení (z podacího lístku obsah dopisu nevyčtete, z doručenky ano)
 • S úřady komunikujete odkud chcete (z domu, z dovolené…)
 • Doručené i odeslané zprávy zůstávají ve schránce po dobu 90 dnů
 • Jednoduché přihlášení do informačních systémů sociální i finanční správy
 • Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů lze získat zdarma do své datové schránky (listinné vyhotovení je zpoplatněno)

Rizika datových schránek

 • Fikce doručení (zpráva je po deseti dnech považována za doručenou)
 • Zneužití přístupových údajů se závažnými následky
 • Datové zprávy po 90 dnech z datové schránky zmizí
 • Vytištěná datovka není originál – jediný originál je autorizovaná konverze, která se platí
 • Spolehnete se na datovou schránku a dokument přijde poštou (vzniká problém s otázkou platnosti doručení)

Antonín Jureček