Zvýšené pojistné od 1. 1. 2023 – uvolněno dle obdrženého výkladu v 3/2023

GDZ – Minimálně 390XXX003x23

Pro zabezpečení evidence PPV, které splňují zákonný předpoklad pro zdravotnického záchranáře a člena jednotky hasičského záchranného sboru (dále jen speciální profese), jsou v modulu PAM zaměstnanci – PPV rozlišeni dle CZ-ISCO a to dle platnosti kódů:

54114 Hasiči podnikových sborů

32580 Zdravotničtí záchranáři

54192 Pracovníci horské záchranné služby

54193 Vodní záchranáři

Pro kontroly v modulu PAM i PDM je rozhodující označení speciální profese k poslednímu dni v sledovaném měsíci, tedy pokud bude k poslednímu dni sledovaného měsíce existovat výše uvedené CZ-ISCO, bude tento PPV vstupovat do kontrol. Počet vykazovaných hodin je nutno uvádět přes složku 8559 – Výkon práce profese pro vyšší SP.

Zdeněk Molík