Zúčastnili jsme se akce E-government 20:10

Aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně!

Ve dnech 7.-8. 9. 2021 se na zámku v Mikulově konal 13. ročník konference e-governmentu a my jsme byli u toho, firma GORDIC byla generální partner.

Letošní ročník proběhl v obvyklé podobě, tedy v prostorách zámku Mikulov, s účastí diváků a vystupujících přímo na místě. Zároveň však bylo možné konferenci plnohodnotně navštívit i online, jako nabídka pro ty, kteří nemohli do Mikulova přicestovat. Úvodního slova a přivítání se zhostil starosta města Mikulov Rostislav Koštial. Další mluvící byl Ing. Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje. Zmínil loňskou situaci kolem covidu, která nás zastihla nepřipravené na krizové situace, a jak je důležité mít pro tyto situace propojené informační systémy.

První prezentace se chopil JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra a informoval o možnosti využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů. Dále mluvil o jedné z nejcitelnějších novinek pro běžné fyzické osoby, což je automatické zřízení datové stránky. K tomu bude nově postačovat, aby fyzická osoba použila při komunikaci s veřejnou správou libovolný elektronický prostředek.

Druhý vystupující byl Ing. Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu, MV ČR. Jeho prezentace se týkala Portálu občana. Ten má již přes 230 000 registrací a přes 1 000 000 přihlášení. Dále mluvil o nově vznikajících službách, co nově občan přes tento portál vyřídí. Založení datové schránky, nebo podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Brzy zde přibude i informace o vašem vozovém parku i s historii. Byla zmíněna i proběhlá kampaň ministerstva na podporu portálu občana. Reklama v televizi měla přes 3 000 000 zhlédnutí a portál zaznamenal po této reklamní kampani 35% nárůst návštěvnosti.Součástí dopoledního bloku bylo i speciální konferenční „vysílání“ KULATÝ STŮL. Hostem byl mimo jiné i PhDr. Ivan Bartoš, předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, PS PČR. Do diskuze, která tu probíhala, mohli svými dotazy vstoupit nejen diváci v sále, ale také z domu od počítače.

V odpolední části měl prezentaci za GORDIC Mgr. Vít Kasal se svou netradičně pojatou prezentací „Stavíme digitální chodníky“ směrem k zaměstnancům, občanům i úřadům. Pan Kasal představil naše řešení Portálu občana, Webového klienta či cloudové služby. Více informací o jeho prezentaci se můžete dočíst na níže uvedeném odkazu: Stavíme digitální chodníkyFirma GORDIC měla v Mikulově jako generální partner i svůj stánek. Zde bylo možné potkat naše stávající zákazníky i zájemce o náš software. A jak to k Mikulovu patří, nechyběla ani sklenka kvalitního vína.