Změna po novele zákona o místních poplatcích

Změna po novele zákona o místních poplatcích č. 252/2023 Sb.,  s účinností od 1.1.2024 je dle
vyjádření metodiků z krajských úřadů v souladu s tím, jak evidujeme nyní místní poplatky v modulu
DDP. Pokud by ve výkladu z MF nastala změna, tak se bude upravit nastavení programu DDP.

Z účetního hlediska musí být předepsáno na začátku kalendářního roku klasicky 315/606. I když je
splatnost pozdější, tak občané mohou platit hned od začátku roku, takže účetně by mělo být
předepsáno, aby při úhradě poplatku občanem mohl být účetní zápis 231/315

Novela zákona o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2024 mění procesní pravidla v rámci
vyměření poplatku. Dané je naznačeno ve schématu níže . Zjednodušeně řečeno se uvádí případy,
kdy v rámci vyměření nemusí úřad zasílat poplatníkovi rozhodnutí o vyměření (je to v těch případech,
kdy je poplatek zaplacen těsně po lhůtě splatnosti.

Autor: Jakub Malačka