Zkrácené úvazky, home office i přesčasy. Čeho se týká Novela zákoníku práce?

Český zákoník práce očekává výrazné změny. Naposled proběhly markantnější úpravy v 90. letech. V dubnu 2023 vláda po přepracování schválila návrh novely, který ovlivní práva a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v mnoha oblastech. 

Senát vrátil transpoziční novelu zákoníku práce zpět do Poslanecké sněmovny se dvěma pozměňovacími návrhy. Senátoři navrhují i posun účinnosti novely, aby se zaměstnavatelé na změny stihli připravit, a to od 1. ledna 2024. Pokud poslanci přehlasují Senát a odmítnou dva pozměňovací návrhy, účinnost zákona nastane buď od září nebo od října.

Autorka fotografie: Anna Shvets: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/lide-zena-knihy-notebook-3987020/

Novela reflektuje tzv. Work-life balance směrnici, jejímž cílem je zvýšit účast žen na trhu práce a využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání práce. Rovněž pracovníkům umožňuje čerpat pracovní volno na péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc. Díky tomuto právnímu předpisu budou mít rodiče a pečující osoby možnost lépe sladit svůj pracovní a soukromý život.

Novela se snaží zjednodušit doručování, digitalizovat pracovněprávní dokumentaci a také regulovat práci na dálku. Například pečující o dítě do devíti let nebo blízku osobu či těhotné ženy budou mít nárok na kratší úvazek či práci na dálku, případně jiné, flexibilnější uspořádání pracovní doby. 

Chcete, aby vám nic neuniklo?

11. a 12. října proběhne online školení “NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE”.

Naše školení poskytne komplexní informace o dopadech novely zákoníku práce, včetně dopadu do personálních a mzdových modulů GINIS.

CO VÁS ČEKÁ?

  • Co se mění pro dohody konané mimo pracovní poměr 
  • Nová pravidla pro práci na dálku 
  • Změny v oblasti doručování 
  • Informační povinnost zaměstnavatele 

Školení bude probíhat online, těšit se na vás budou zkušení lektoři a lektorky.

Mgr. Lucia Jedinenčná Barthová