Zástupy v GINIS Express DDP

V březnové distribuci modulu GINIS Express DDP byla doplněna podpora pro zástupy uživatelů.

Uživatel si může buď sám přímo v modulu určit kdo jej v určitý časový interval bude zastupovat, nebo to provede správce v modulu ADM (od verze ADM 1.11.6). Veškerá činnost kterou zástup za uživatele v modulu provede je označena jak identifikací zastupovaného uživatele, tak i identifikací zastupujícího uživatele.