Výroční setkání zaměstnanců GORDIC Distributor BNSOFT s.r.o.

V pátek 24. ledna 2020 proběhlo tradiční výroční setkání zaměstnanců GORDIC Distributor BNSOFT s.r.o. Setkání se uskutečnilo v Sport Hotelu v Hrotovicích a zúčastnilo se celkem 62 osob.

Dopolední část byla věnována hodnocení období 2019 a výhledům pro rok 2020 z pohledu distributora, obchodu, implementace a vývoje. Hodnocení proběhlo formou prezentací ředitele distributora Ing. Bohumila Nekuly a ředitele distribučního kanálu Ing. Ivo Dobiáška.

Následovaly prezentace “Distributor jako součást GORDIC”, které si připravili pozvaní hosté, zástupci firmy GORDIC spol. s r.o. Připravili spoustu novinek a informací z oblasti ekonomiky, metodiky, spisové služby, vývoji a dozvěděli jsme se o fungování obchodně právní sekce firmy.

Všechny prezentace jsou velkým přínosem pro naši další práci a komunikaci se zákazníkem.

Po prezentacích proběhlo ocenění pracovníků, kde byli odměněni ti nejlepší.

Ve 13:30 jsme se všichni sešli ke společnému obědu v hotelové restauraci, kde byla možnost komunikovat s kolegy firmy GORDIC a s kolegy napříč distributora.

Většina se rozhodla zůstat i na odpolední a večerní část, která všem nabídla možnost volnočasových aktivit v podobě sportu a wellness, aby nabrali sílu do roku 2020, který před nás všechny postaví nové výzvy v podobě plánovaných změn v legislativně a nových technologií.