Úprava ve výpočtu odměn uvolněných a neuvolněných funkcionářů od období 10/2022

GDZ:  minimálně 388XXX004X31 případně samostatné GDZ
Pro města a obce

V souladu s metodickým výkladem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který byl vydán v roce 2022, byla provedena úprava výpočtu u níže uvedených mzdových složek:

60 – Odměna uvolněných funkcionářů
80 – Odměna neuvolněných funkcionářů
81 – Odměna členů výborů, komisí

U výše uvedených mzdových složek bylo upraveno zaokrouhlování, kdy výše vypočtené složky je zaokrouhlena od 10/2022 vždy směrem nahoru.

U mzdové složky 81 – Odměna členů výborů, komisí byl upraven od 10/2022 výpočet poměrné části při platnosti této složky zadané po část měsíce. V tomto případě se provede výpočet následujícím vzorcem: měsíční výše složky zadané/30*počet kal. dnů trvání platnosti složky v měsíci. Od 10/2022 je tak proveden shodný výpočet pro zadanou složku 81 v případě poměrné části jako u mzdových složek zadaných 60 a 80, tedy pro odměny uvolněných a neuvolněných funkcionářů.