Konference e-government 20:10 aneb “Snoubení chutí na Moravě”

Konference e-government 20:10, která se již tradičně koná na zámku v Mikulově se opět po roce věnovala tématům elektronizace veřejné správy a její bezpečnosti. Nechybělo ani setkání na společenském večeru za doprovodu hudby. Ve dnech 5. až 7. září 2022 proběhl již 14. ročník konference. Letos se konala pod záštitou 1. místopředsedy vlády, ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana a místopředsedy vlády pro digitalizaci PhDr. Ivana Bartoše, PhD. Generálním partnerem byla opět společnost GORDIC.

Úvodního slova se ujali Roman Vrba, ředitel, odboru eGovernmentu MV ČR a Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, kteří mluvili o aktuální situaci eGOVERNMENTU 2022. Odborné přednášky byly zaměřené na Národní architektonický plán, Komunikační technologii, předsednictví EU, eIDAS 2.0, kyberbezpečnost, nebo trendy v oblasti Portálu občana.

Příspěvek Ing. Miroslav Čejky, který je ve firmě GORDIC ředitelem odboru Metodiky archivní a spisové služby, byl svým pojetím atraktivní a svěží a beze sporu patřil mezi ty nejlepší prezentace odpolední části. Spolu s Monikou Havlíkovovu, konzultantkou spisové služby, hovořili o tradici a budoucnosti spisové služby. Upozornili na důležitost integrace a otevřeného rozhraní. Kladli přitom důraz na efektivně vedenou evidenci dokumentů nebo splnění legislativních požadavků.

„Spisová služba musí být otevřená jak v rámci organizace, tak celé republiky. Musí být napojená na autoritativní systémy. Co ale musí rezonovat celou spisovou službou jsou procesy, které nenastaví nikdo jiný než sama organizace. Pokud tomu tak je, máte na půl vyhráno.“

říká Miroslav Čejka.

„Pokud navíc provozujete spisovou službu v cloudu, snižujete tak náklady na její provoz, neřešíte serverovny ani technologická centra. Data máte zálohovaná v bezpečí.“

doplňuje Monika Havlíková.

Řeč přišla i na Datové schránky, kvalifikované certifikáty či využití umělé inteligence při komunikaci s občany. Večerní program na zámeckém nádvoří doprovodila příjemná hudba. Středeční dopoledne bylo věnováno elektronizaci zdravotnictví a kyberbezpečnosti v nemocnicích. Příští rok se těšíme na shledání.

Část textu je převzatá z webu Gordic.