Školení procesu archivnictví v SW Gordic ve spolupráci s okresním archivem Brno-venkov

Ve spolupráci s okresním archivem pro Brno-venkov, které sídlí v Rajhradě u Brna, proběhlo v měsíci dubnu školení na téma „Elektronické skartační řízení – příprava a průběh“. Toto akce byla pořádaná z iniciativy pana ředitele, který připravil srozumitelné a vysvětlující školení této složité problematiky, kterou úřady, spadající pod tento archiv, začínají aktuálně řešit. Tyto školení byly rozděleny pro organizace s konkrétní spisovou službou: KEO, MUNIS, GINIS STADARD a GINIS EXPRESS.

Metodickou část školení o přípravě a průběhu elektronického skartačního řízení vedl okresní metodik pro před archivní péči Mgr. Pavel Rubeš a praktickou část prezentoval zástupce za Gordic Ing. Jan Kresan. Teoretická část pod vedením pana magistra se zaměřovala na:

  • Zásady vedení spisové služby
  • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě
  • Elektronické skartační řízení v Národním archivním portále

Po krátké přestávce přišla na řadu praktická ukázka ve spisové službě, která účastníkům představila důležité náležitosti, které je u dokumentů nutné správně vyplňovat a zadávat, provedla je tvorbou balíků a vkládání balíků do spisovny a následně zpracováním SIP balíčků a provedením elektronického skartačního řízení.

Na závěr pan magistr Rubeš ještě prošel postup při vyhotovování a úpravách spisového plánu a představil vzory skartačních návrhů.

Tato akce měla u účastníků značný ohlas, protože viděli lidský přístup tohoto archivu, praktickou ukázku v daném programu a z původního strachu, jak provést skartační řízení, vznikl vzájemný vztah a spolupráce mezi všemi třemi stranami.

Ing. Jan Kresan