Realizace automatického účtování položek bankovního výpisu

V průběhu měsíce dubna jsme realizovali projekt automatického účtování položek bankovního výpisu na ZŠ a MŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou.

Modul Gordic KXF SQL umožňuje spouštění automatického účtování jednotlivých položek bankovního výpisu. Ke zprovoznění této funkce je potřeba nastavit takzvané „Návrhy zaúčtování“:

V tomto kroku si uživatel nadefinuje podle čeho má program z bankovního výpisu „poznat“ o jakou platbu se jedná. V našem případě jsme využili sloupec Avízo 1, ve kterém program detekuje text „inkaso stravné“. V návrhu zaúčtování se poté samozřejmě zadá kontace jaká se má přenést do modulu Účetnictví. Poté již stačí stisknout tlačítko „Aut. účtování“ a program sám, na pozadí, provede zaúčtování jednotlivých dokladů do modulu UCR:

Myslím, že tato funkce ušetří obsluze spoustu času při účtování desítek až stovek řádků účetního dokladu. Navíc zajistí přesný přenos částky a případně i popisného textu do dokladů účetnictví (například jmen žáků z inkasních plateb).

Závěrem bych velmi rád poděkoval ekonomce, paní Zdarsové, za výbornou spolupráci a aktivní přístup při nasazení tohoto produktu.

Jaromír Kapounek