Platební automaty Statutárního města Přerova a Města Bystřice pod Hostýnem

V loňském roce byl instalován platební automat od firmy Payment4U ve Statutárním městě Přerově, který je propojen s informačním systémem GINIS Standard. Platební automat má zrychlit odbavení plátců během vytížených pracovních dnů, a rovněž umožnit moderní a bezpečný způsob placení. První ostrá platba proběhla 10. 8. 2020 a do dnešního dne bylo uskutečněno přibližně 1000 plateb.

Přes platební automat je možné platit správní (nedaňové) poplatky a pro zjednodušení obsluhy je možné platit pouze platební kartou. Platební automat je umístěn v blízkosti odboru evidenčních správních služeb, takže je v něm možné zaplatit poplatky za Registr vozidel, Registr řidičů, Občanské průkazy, Cestovní doklady.

Pro účely platebního terminálu bylo vytvořeno 31 jedinečných QR kódů, kterými jsou rozlišovány jednotlivé typy poplatků. Pro přehlednost, každá skupina QR kódů je rozlišena jinou barvou podle jednotlivých odborů viz. obrázek.

V letošním roce proběhla implementace rozhraní platebního automatu na Městě Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem chce používat platební automat i na předepsané pohledávky. Platby bude tedy možné zadávat i s VS, díky kterému budou platby párované v IS GINIS na evidované pohledávky v modulu GINIS DDP.