Platba kartou na MěÚ Blansko

Na MěÚ Blansko zaváděli platby kartou již v roce 2005. Tehdy se uvažovalo, zda bude o tuto formu
placení vůbec zájem. Rozhodnutí padlo a MěÚ Blansko se zařadil mezi první organizace ve VS, které
platby kartou přijímalo. Od té doby se doba výrazně posunula a dnes již mnohdy řešíme naopak zda
bude přijímána hotovost.

Je proto zajímavé se podívat na vývoj využívání plateb kartou v čase. V níže uvedených přehledech je
vidět jednoznačný trend nárůstu objemu placení touto formou, krátce přerušený obdobím Covidu.
Celkový objem plateb za rok 2023 je téměř 6 milionů. Naproti tomu samotná průměrná výše platby
klesá. Tento trend svědčí o tom, že lidé platí prostřednictvím karty i běžné malé platby.

Autor: Jiří Kotisa