PAM Standard

Karta osoby – odpočty pro daň – filtr na rok

Na záložku “Odpočty pro daň” bylo přidáno zatržítko “Zobrazovat měsíční a roční odpočty pro rok”. Po jeho zatržení se zpřístupní roletová nabídka obsahující výčet roků počínaje rokem počátku nejstaršího PPV dané osoby a konče aktuálním rokem. Seznam měsíčních a ročních odpočtu je poté zobrazován pro vybraný rok. Funkcionalita existujícího zatržítka “Zobrazovat pouze časově aktivní měsíční odpočty” zůstává nezměněna. Po zaškrtnutí obou zatržítek jsou tedy na seznam měsíčních odpočtů aplikovány oba filtry zároveň. Složka stravného 906 – přidána kompletní obsluha druhé složky stravného, pokud organizace používá více sazeb. Doplňuje takto složku 909.

Zdeněk Molík