PAM STANDARD – Nové platové tabulky od 9/2022

Na jednání vlády dne 31. 8. 2022 byl schválen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Od 1. 9. 2022 (po uveřejnění ve Sbírce zákonů) tak dochází k platnosti nových platových tabulek pro zaměstnance odměňované dle §5, odst. 1 NV č. 341/2017 Sb. a rovněž pro zaměstnance odměňované dle NV č. 304/2014 Sb. 

V modulu GINIS Standard tak budou od 1. 9. 2022 dostupné nové platové tabulky č. č. 821 – NV č. 341/2017 Sb., § 5 odst. 1 a 819 – NV č. 304/2014 Sb., §2, zároveň budou k datu 31. 8. 2022 ukončeny platnosti platových tabulek č. 711 a 719.