ONZ pro uvolněné funkcionáře s výplatou odchodného

Potřebné verze: 388XXX004X39  případně samostatné GDZ

Úprava ONZ pro uvolněné funkcionáře s výplatou odchodného. GDZ řeší plnění ONZ v oddílu 9 pro uvolněné funkcionáře, kterým je vyplaceno odchodné. Odchodné u uvolněných funkcionářů zadávejte na mzdovou složku 880, popř. 881, kde je nutné pro správné plnění ONZ zadat sazbu i počet úkonů.