Nový zákon o účetnictví

Od 1. ledna 2025 má být účinný nový zákon o účetnictví, který zásadním způsobem změní stávající účetní procesy a výstupy. Významné změny se týkají i účetních jednotek veřejného sektoru. Jedná se zejména o změny v názvosloví, oceňování, výkazech a elektronizaci účetního procesu. Viz např. článek Vliv novely zákona o účetnictví na územně samostatné celky.

Připravujeme pro vás školení, které vám poskytne základní představu o koncepci a dopadech nového zákona o účetnictví se zaměřením na účetní jednotky veřejného sektoru – kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu atd.

Termín školení plánujeme na říjen 2023 a věříme, že pro vás bude velmi přínosné.

Budeme se na vás těšit. 

Autor/ka fotografie: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/osoba-zena-pracovni-stul-notebook-8297040/

Luděk Bartes