Nemocnice Boskovice – Elektronické schvalování objednávek a smluv 

V dubnu a květnu proběhla implementace rozšíření stávajícího systému GINIS o elektronické nahlížení na smlouvy a objednávky a jejich elektronické schvalování. Jde tak o další využití systému GINIS na této organizaci a další krok směrem k digitalizaci a elektronizaci postupů spojených s úkony kolem zpracování smluv a objednávek. 

V rámci implementace je využito i moderních webových klientů pro nahlížení a schvalování potřebných dokladů.