Metodický portál GORDIC – legislativa, postupy, návody na jednom místě

Firma GORDIC si dlouhodobě dává za svůj cíl, poskytnou svým zákazníkům kvalitní podporu. Proto dbá na proškolení svých pracovníků a zvyšování jejich profesních znalostí pro poskytování co nejkvalitnějších služeb. Tím vytváří kvalitní školitele, jako byla například za ekonomiku paní Ing. Ludmila Juráková a dnes její nástupkyně Ing. Kateřina Votavová. Dlouhodobě vytváří každoroční metodiky v tištěných podobách a pomocí svých distributorů předává důležité informace na své zákazníky. Teď veškeré informace přenesla na svůj metodický portál.

Na metodický portál se můžete proklikat na stránkách www.gordic.cz přes volbu PODPORA, nebo odkazem https://www.gordic.cz/podpora/metodika. My si ho teď spolu podrobně projdeme.

Jak vám můžeme pomoci?

První, co uživatel uvidí, je fulltextové vyhledávání napříč metodickým portálem. To má za cíl zrychlit hledání potřebných informací a nabídnou relevantní odpovědi bez nutnosti zdlouhavého proklikávání jednotlivých částí.

Co je třeba hlídat? 

V prostřední části je pro uživatele rozdělení metodického portálu na Legislativa, Postupy a návody, Metodiky a Stanoviska a komentáře.

 • Legislativa je nejrozsáhlejší a obsahuje:
  Zákony – úplná a aktuální znění prováděcích zákonů, které souvisejí s účetnictvím, rozpočtem, DPH, …
  Vyhlášky – úplná a aktuální znění prováděcích vyhlášek, které souvisejí s účetnictvím, rozpočtem, DPH, …
  Účetní standardy – úplné a aktuální znění Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky
  Ostatní – ostatní závazné předpisy jako jsou nařízení EU, metodické pokyny MF atd…
 • Postupy a návody obsahují vybrané metodické postupy a návody představené formou názorných příkladů a instruktážních videí. Jsou jak pro ekonomické moduly, tak pro mzdy nebo spisovou službu. Viz příklady níže:
 • Metodiky obsahují PDF soubory tištěných metodik vydávaných společností GORDIC. A to Metodiku pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace nebo organizační složky státu. Dále metodiky DPH, metodiku pomocného analytického přehledu a metodiku uzavírání a otevírání účetnictví v oblasti veřejných rozpočtů.
 • Stanoviska a komentáře obsahují oznámení a vysvětlení problematických jevů či záludností z nejrůznějších oblastí metodiky vydávané firmou GORDIC. Ty se zde dají rozkliknout za jednotlivé oblasti např.: Mzdy, Odpisy, Majetek, Účetnictví, Účetní výkazy, Rozpočet, Rozpočtová skladba, Finanční kontrola, Transfery, DPH, Termínované vklady. Pro bližší představu uvádíme příklad níže.

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat je další část aktuálních metodických novinek informujících o změnách zákonů, novel vyhlášek, nebo novinky v oblasti DPH či spisové služby.

Vy se ptáte, my odpovídáme

Poslední část metodického portálu jsou odpovědi na často kladného dotazy našich zákazníků. V tuto chvíli není na metodickém portálu možnost, aby uživatel vznesl do této sekce svůj dotaz elektronicky, ale může poslat svůj dotaz na svého distributora. Ten buď dokáže zákazníkovi pomoci s metodickým dotazem, nebo požádá o konzultaci metodiky firmy GORDIC.

Navštívili jste již metodický portál?

Budeme rádi, když metodický portál GORDIC vám pomůže při vaší práci, pro vyhledání aktuálních zákonů, pro vyřešení vašich pracovních problémů. Děkujeme, že nám ho díky Vašim dotazům pomáháte zlepšovat a vytvářet.