Legislativa od 1. 1. 2024 – úpravy sestav a evidence zastavení vyplácení důchodu

MF ČR zveřejnilo aktualizovaný tiskopis pro rok 2024 „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění – vzor č. 32“. Došlo k aktualizaci i „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznáni k dani z příjmů fyzických osob“ a „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“. Tyto tiskopisy byly upraveny v plnění identifikace plátce daně a to se zohledněním změn na základě zrušení plátcových pokladen.

Evidence zastavení vyplácení důchodu – pouze verze 524

Přidána nová funkcionalita pro podporu evidence záznamů o zastavení výplaty důchodu dle § 31
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Funkcionalita dovoluje vytvářet, editovat, rušit a
obnovovat záznamy od době, během které není vyplácen důchod dle vybraného důchodového výměru. Na záložku “Důchodový výměr” byl přidán seznam “Zastavení vyplácení důchodu”, kde jsou
zobrazeny jednotlivé záznamy o zastavení vyplácení důchodu vybraného důchodového výměru z
horního seznamu důchodových výměrů.

Při ukládání záznamu je brán ohled na případně existující záznamy daného důchodového výměru a
tyto jsou případně modifikovány tak, aby nedošlo k překryvu intervalů. V souvislosti s touto úpravou
bylo zrušeno pole “Vyplácení důchodu zastaveno dne” na detailu důchodového výměru stejně tak i
sloupec “Datum zastavení výplaty” v seznamu důchodových výměrů. Z důvodu rozšíření modulu PAM o evidenci zastavení vyplácení důchodu, došlo i k úpravě sestav
PAMPRA23 a PAMNEM05.
 
PAMPRA04 – Potvrzení o zdanitelných příjmech – zapracován nový vzor tiskopisu, který je platný od
1. 1. 2024 – vzor č. 32. Do období přihlášení v PAM 3/2024 budou dostupné oba formáty, tedy i vzor č.
31, který se použije pro potvrzení příjmů za rok 2023.

PAMPRA36 – Potvrzení zaměst. druhého z poplatníků pro upl. nároku na daň. zvýhodnění – do
tiskopisu byly zapracovány úpravy z důvodu zrušení plátcovy pokladny. DIČ organizace nebo plátcovy
pokladny bude prezentován podle zvoleného období, za které bude žádoucí sestavu generovat, jedná
se o výběr na zadávacím formuláři „Zadejte období zpracování“. Identifikace plátce daně se již bude
prezentovat dle organizace.

PAMPRA47 – Potvrzení zaměst. druhého z popl. pro upl. nároku na daň. zvýh. pro účely DP – do
tiskopisu byly zapracovány úpravy z důvodu zrušení plátcovy pokladny. DIČ organizace nebo plátcovy
pokladny bude prezentován podle zvoleného období, za které bude žádoucí sestavu generovat, jedná
se o výběr na zadávacím formuláři „Zadejte období zpracování“. Identifikace plátce daně se již bude
prezentovat dle organizace.

PAMNEM05 – Příloha k žádosti – informace o důchodu je plněna s ohledem na platnost důchodu.
Sleduje se datum vzniku nemoci na měsíční změně – dávce NP, pro kterou se sestava generuje. Pokud
v tento den je důchod pozastaven, je na sestavě vyznačeno, že zaměstnanec nepobírá důchod.

PAMPRA23 – Přehled důchodců – sestava byla rozšířena o sloupce „Důchod pozastaven od“ a
„Důchod pozastaven do“. V případě, kdy je za zvolené období evidováno pozastavení důchodu, je
toto prezentováno do nových sloupců. Pokud existuje více platností pozastavení důchodu v rámci
období, za které se sestava generuje, u důchodu je zobrazena poslední platnost pozastavení
důchodu, která spadá do platnosti výběru období, za které je požadováno sestavu generovat.

Autor: Zdeněk Molík