Kdo je připraven, není překvapen, …ťuk, ťuk DEPO a Spisová služba

Říkáte si, co je to DEPO? Jde snad o nějaké překladiště České pošty? NE! DEPO je zákon o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Platný je od 9. 7. 2021 a jeho účinnost je od 1. 2. 2022.

Předpis 261/2021 Sb., tzv. DEPO je balíček úprav, které mění celkem 169 zákonů, týká se i zákona o archivnictví a spisové službě, kde je povinnost vést spisovou službu v elektronických systémech spisové služby. Tato změna by měla především zajímat obce, školy, příspěvkové organizace a ostatní veřejné instituce.

Přechodná ustanovení zavedeného zákona č. 261/2021 Sb. ČI.CXXII říká, že povinnost pro obce uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1.2.2022, do 31.12 2023 a pro školy od 1.2.2022, do 31.12.2024.

Chcete být na tuto změnu včas připraveni? Máme pro vás řešení.

Připravili jsme pro obce a školy Spisovou služby v Cloudu – GINIS ULTIMATE SSD

Co je Cloud computing? Cloud je poskytování služeb, programů uložených na serverech poskytovatele, k nimž uživatel přistupuje na dálku, tedy odkudkoliv. Výhodou je, že neplatíte za vlastní technologie – server. 

Výhody Spisové služby GINIS ULTIMATE SSD

  • Vše v jednom klientovi – podatelna, spisový uzel, výpravna, spisovna
  • Moderní způsob ovládání v podobě webového klienta – připomíná aplikace, jako jsou sociální sítě
  • Přizpůsobí se zařízení – je plně responzivní – PC, notebook, tablet, mobilní telefon
  • Přístup prakticky odkudkoliv – potřebujete jen webový prohlížeč např. Google chrome, Edge a internetové připojení
  • Vše v souladu s platnou legislativou, metodická podpora
  • Možnost přizpůsobení aplikace – personalizace
  • Provoz v Cloudu – bezpečnost díky uložení dat na zálohovaných serverech