GORDIC Region Tour 2023

Ve dnech 11. a 12. 5. 2023 se uživatelé IS GORDIC opět sešli k přednáškám a posezení se svými obchodními partnery. Letošní ročník se konal již tradičně v OREA RESORT PANORAMA v Blansku a naši zákazníci měli možnost vyslechnout informace k aktuálním tématům zahrnující novinky v informačním systému GINIS, připravované legislativy i typy na zajímavé projekty.

Program setkání

První část:

 • Úvod – organizační informace
 • Aktuální stav dotačních výzev a příklady možných řešení
 • GINIS Webový klient – aktuální informace
 • Portál občana – novinky a automatizace
 • Zpřístupnění spisů online
 • Novela zákona o účetnictví – aktuální stav a další informace z oblasti metodiky

Druhá část

 • Aktuální stav legislativy SSL, atestace, …
 • Vzdálené podepisování SW 602
 • Novinky ve verzi 390
 • Cloudové služby Gordic – konverzní server, úložiště SaaS
 • Úřední deska v MS Azure SaaS

Vzhledem k ohlasům účastníků se letošní program podařilo sestavit velmi dobře a každé z témat si našlo své posluchače. Nejvíce zájmu vzbudily informace o webových klientech, novinky v portálu občana i cloudová řešení. Po vydatném obědě jsme se věnovali volnočasovým aktivitám. I přes poněkud chladnější počasí mohli účastníci plně využít zázemí hotelu i vycházky do okolí a zájemci se věnovali i bohaté výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. Věříme, že se všem účastníkům setkání líbilo a že se zase společně sejdeme v příštím roce.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Jiří Kotisa