GORDIC Region Tour 2022

Po dvouleté přestávce vynucené zdravotní situací se letos uživatelé IS GORDIC opět sešli k přednáškám a posezení se svými obchodními partnery. Letošní ročník se konal již tradičně ve Wellness Hotelu Panorama**** v Blansku a naši zákazníci měli možnost vyslechnout informace týkající se nejen informačního systém GINIS, a především nové technologie webových klientů ale i z oblastí kybernetické bezpečnosti, chytrých řešení i novinek z připravované legislativy.

Dopolední část byla složena z prezentací různých témat, která byla plná zajímavých informací:

 1. část
  • Úvod – organizační informace
  • GINIS Webový klient – ekonomické moduly
  • Očekávané dotace a možné řešení jejich oblastí
  • APG – řešení kybernetické bezpečnosti webových klientů
  • Portál občana – novinky a souhrn řešených oblastí
  • CSA – nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti
  • Portál zaměstnance – modul PPP
 2. část
  • PRR – efektivní řešení radarů
  • DEPO a jeho dopady – aktuální stav, možnosti řešení
  • Novinky ve verzi 388
  • Metodický portál Gordic
  • IS Ginis v prostředí MS Azure – Město Albrechtice

Největší úspěch sklidila přednáška Města Albrechtice, která prezentovala přímou zkušenost jednoho ze zákazníků s implementací IS Ginis v prostředí MS Azure. Účastníci přivítali i možnost vzájemné výměny zkušeností jak mezi sebou, tak i pracovníky technické podpory a vývoje GORDIC.

Po obědě jsme se věnovali volnočasovým aktivitám.

Věříme, že se všem účastníkům setkání líbilo a že se zase společně sejdeme v příštím roce.