GORDIC Region tour 2022 v Prostějově

V úterý 15. listopadu jsme pro naše zákazníky po delší době ovlivněné omezeními Covid 19 uspořádali setkání uživatelů informačního systému GINIS Express, jako poděkování za celoroční spolupráci. Setkání se konalo v prostorách Národního domu v Prostějově a zúčastnilo se ho více jak 40 zástupců rozpočtových a příspěvkových organizací.

Na úvod pan Najbr představil něco málo o naší společnosti. Následovala prezentace pana Jurečka na spisovou službu v souvislostech nové legislativy a její řešení v produktech GORDIC, po které následovalo představení Osobního portálu a jeho snadná komunikace s úřadem.

Ve druhé části pan Kapounek předvedl ukázku provozu aplikace GINIS Express SQL v cloudu a využití modulu Objednávky s propojením na pokladnu a faktury. Další prezentace byla pana Fňaška o účtování mezd v GINIS Expres SQL a na závěr představil pan Najbr řešení pro úspory energii a bezdrátovou regulaci vytápění budov prostřednictvím produktů HDL.

Po prezentacích následoval oběd, po kterém někteří využili možnosti konzultace s přednášejícími nejen k tématům prezentovaných na letošním Region tour v Prostějově.

Dle zpětné vazby účastníků setkání se akce vydařila, a proto věříme, že se za rok opět sejdeme v tak hojném počtu.