GORDIC pokračuje v přípravách na legislativní změny

Po zasedání Metodické rady krajů, která se věnovala především novelizaci zákona o účetnictví, proběhlo další pracovní setkání se zákazníky využívajícími moduly z oblasti mezd (PAM) a personalistiky (PER).

Důvodem k tomuto pracovnímu workshopu s největšími zákazníky modulů PAM a PER byla schválená novelizace zákoníku práce, která má významné dopady do vnitřních procesů všech zaměstnavatelů. Účinnost některých ustanovení novelizace vstupují v platnost již od 1. října 2023, některé části od 1. ledna 2024.

Transpozice evropských směrnic do českého práva si vyžádala významnou změnu pracovních podmínek nejen zaměstnanců, ale i tzv. dohodářů. Dále se upravují podmínky pro práci na dálku (tzv. home office), rozšíření povinností zaměstnavatelů na informování zaměstnanců, nebo změny v oblasti doručování.

Zejména z těchto důvodů proběhlo ve dnech 26.–27. 9. 2023 ve Znojmě pracovní setkání, kde byly tyto legislativní dopady probírány. Setkání se zúčastnil pan Mgr. Schmied, odborník na pracovní právo, se kterým byly konzultovány metodické dopady. Následovala praktická část, vedená pracovníky GORDIC, která se týkala dopadů do jednotlivých modulů PAM a PER a prezentaci nových modulů, zejména Portálu zaměstnance.

Veškeré legislativní změny, dotýkající se zpracování mezd a personalistiky v modulech GINIS Standard i GINIS Express, budou v dostatečném termínu zapracovány, aby uživatelé měli vše potřebné k dispozici již od nabytí účinnosti zákona č. 281/2023 Sb.

Dopady této velké novely budou podrobně probírány na online školeních. Přihlášku ke školení naleznete na tomto odkazu: https://bitly.ws/V88o .

Jakub Malačka