GINIS PAM Produkty na stáří – “Potvrzení o zdanitelných příjmech”

Minimální verze: GDZ: 524XXX002x28

Aplikace PAM: 32PAM0152421X05

Sestavy: až do verze: 20PAMS152402Z42.zip

Informace GFŘ ze dne 13. 2. 2024:

Do řádku 10 Potvrzení se uvádějí jen příspěvky na produkty, u kterých byla smlouva uzavřena od 1.1.2024 a byly dle § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny. Výjimkou jsou příspěvky na soukromé životní pojištění, kde je třeba uvádět příspěvky i na smlouvy uzavřené před 1.1.2024.

V modulu PAM byly rozšířeny druhy pro mzdové složky, na kterých lze evidovat příspěvky zaměstnavatele na produkty na stáří. U níže uvedených mzdových složek byly rozšířeny a přejmenovány druhy, a to u produktů na stáří, u kterých je nutné evidovat datum uzavření smlouvy, tedy zda se jedná o smlouvu uzavřenou před 1.1.2024, popř. až o smlouvu uzavřenou po 31.12.2023.

Bližší popis je dispozici v knihovně dokumentů.

Autor: Zdeněk Molík