GINIS PAM – Elektronické výplatní lístky

GINIS PAM – Elektronické výplatní lístky – odeslání e-mailem – podpora e-Výpravny

Přidána podpora e-Výpravny při odesílání elektronických výplatních lístků e-mailem. Obsloužen nový parametr “PAM – ŘP RV Elektronické výplatní lístky – způsob odeslání e-mailem” (pam_rad_elevypz), který definuje způsob odeslání elektronického výplatního lístku e-mailem (přímo z lokální stanice, nebo přes e-Výpravnu). Parametr je možné nastavit na jednu z těchto hodnot: – 0 – Přímé odeslání z lokální stanice. E-mail s elektronickou výplatní páskou bude odeslán přímo z lokální stanice uživatele. Zásilka bude mít nastaven způsob odeslání e-mail (50). – 1 – Odeslání přes e-Výpravnu.

E-mail s elektronickou výplatní páskou bude uložen do e-Výpravny a teprve odtud bude odeslán. Zásilka bude mít nastaven způsob odeslání e-výpravna (55). Elektronické výplatní lístky – přehled uložených, přehled odeslaných – historie Na přehled uložených nebo odeslaných výplatních lístků bylo přidáno tlačítko “Historie” pomocí kterého je možné zobrazit historii dokumentu.