GINIS DDP STANDARD / Poloautomatické zpracování změn z registru obyvatel v modulu GINIS DDP

Od verze modulu 390.10 přibyla možnost zpracovávat hromadně změny z registru obyvatel (modul ROB) pro pohledávky místních poplatků, např. platby za svoz komunálního odpadu.

Celkem vznikly tři nové hromadné operace – aktualizace adresních údajů (např. při přestěhování, změně příjmení), zakládání nových případů včetně generování předpisů (i poměrných částek) v případě nově narozených nebo přistěhovaných.

Ale i snížení předepsané částky poplatku u poplatníků odstěhovaných nebo zemřelých.