GINIS DDP Standard: nová verze 

Byla zveřejněna nová verze modulu DDP, která obsahuje spousty úprav a nových vylepšení.

Z těch větších stojí za zmínku poloautomatické zpracování přírůstků, úbytků a změn v registru obyvatel (modul ROB), kdy je možné hromadně zpracovávat případy těchto poplatníků – založit nový případ, snížit poměrně výši pohledávky nebo aktualizovat adresní údaje poplatníka.

Další drobná změna, která může vylepšit zpracování pohledávek, je zobrazení aktuálního věku poplatníka přímo na kartě případu, a indikace, zda je osoba zemřelá přímo na kartě případu bez nutnosti otevírat detail externího subjektu.

Pro rozšíření Odpady přibyla možnost si nastavit datum prvního svozu pro každý typ odpadové nádoby zvlášť. Dále přibyla obsluha parametru DDP – Kontrola data splatnosti – parametrem lze nastavit kontrolu, zda datum splatnosti připadá na pracovní den. Pokud tomu tak je, uživatel může být upozorněn nebo se automaticky tento datum posune na nejbližší pracovní den.

Pavel Polák