Domov seniorů Hranice využívá systém SQL – Objednávky

V průběhu roku 2019 proběhl v Domově seniorů Hranice přechod z Win verzí Gordic na nový systém GINIS Express SQL. Na základě požadavků zákazníka byl realizováno i řešení objednávek.

Modul Objednávky je propojen s modulem Faktury a je primárně určen pro evidenci objednávek a smluv, práci se smlouvami, jejich dodatky a objednávkami a také umožňuje komunikaci s registrem smluv ISRS, sdílení dat pro ostatní moduly řady GINIS Express – SQL (ISU, ESU, KDF, atp.) firmy GORDIC spol. s r.o.

Součástí modulu je také napojení na modul Externí subjekty (ESU) řady GINIS Express – SQL a napojení na modul Interní subjekty (ISU) řady GINIS Express – SQL.

Na základě požadavků zákazníka byl upraven formulář pro tisk objednávek a jednotliví pracovníci, kteří mají povolen přístup, mohou zadávat svoje objednávky a sledovat jejich vyřízení.

Do budoucna se počítá ještě s instalací modulu EPK (Elektronická podpisová kniha), která by umožnila připojování elektronických podpisů průvodkám jednotlivým dokumentům dle zadaného scénáře navržené elektronické finanční kontroly.