Dohody konané mimo pracovní poměr – změny 2024

Konsolidační balíček si vzal pod drobnohled smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr. Výhodnost dohod pro obě strany zde v roce 2024 zaniká, nezaniká však možnost je využívat. První vliv Konsolidačního balíčku započal účinnost již 1.10.2023, druhá sada změn je účinná od 1.1.2024 a čekají nás změny platné od 1.7.2024. Dnes se budeme věnovat již účinným změnám.

Zaměstnavatelé mají možnost zaměstnávat způsobilé osoby na hlavní pracovní poměr, nebo na tzv. mimopracovní poměry – dohody.

Existují 2 druhy dohod:
a) Dohoda o provedení práce (DPP)
– Nejvýhodnější forma pro malé úvazky nebo nárazovou práci.
b) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
– Vhodná forma pro větší úvazky než DPP a menší než HPP.
– Rozsah práce je max. 20 hodin týdně.

Pro DPP a DPČ platí :

 • Platí, že se musí hlásit souběh smluvních vztahů s více zaměstnavateli na příslušné úřady.
 • Pro výpočet dovolené platí stejná pravidla v obou formách.
 • Pro výpočet je stanoven fiktivní týden ve výši 20 hodin.
 • Přerušování dohod DPP i DPČ může být považováno za obcházení zákona.
 • Stále platí, že lze využít 14denní výpovědní lhůta.
 • Pracuje-li dohodář v souhrnu více než 180 dní, může zaměstnavatele požádat o  zaměstnání v PP.
  • Zaměstnavatel může, nebo nemusí vyhovět.
 • Smlouvy musí nově obsahovat:
  • Dovolenou.
  • Definici možnosti práce z domova.
  • Způsob rozvázání pracovního poměru a jeho podmínky.
  • Způsob rozvržení pracovní doby, buďto za den, nebo týden.
  • Definice nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Jakmile dohodář vstoupí do následující situace:
a) Vydělá-li si u 1 zaměstnavatele do 10 000 CZK + nepodepsal Prohlášení poplatníka
1. Daní se srážkovou daní 15%
2. Limit se bude zvedat na 10 500 CZK od 1.7.2024.
b) Je zaměstnán u více zaměstnavatelů
1. Nutnost hlásit na příslušný úřad.
c) Je zaměstnán u více zaměstnavatelů + vydělá víc než 17 500 CZK (45 % průměrné mzdy)
1. Nutnost hlásit na příslušný úřad a danit souhrn příjmů.
2. V účinnost tato podmínka s daným limitem vejde od 1.7.2024.

Změny od roku 2024

 1. Nárok na dovolenou
 2. Nárok na nepřetržitý odpočinek
  a) Maximem je 12 hodin práce během 24h po sobě jdoucích.
 3. Nutnost plánování směn 3 dny dopředu nebo dříve.
  a) Zde je nutné brát v potaz nárok na nepřetržité volno.
 4. Povinnost plánovat směny 3 dny dopředu, nebo dříve.
  a) Zde došlo ke sjednocení pravidel s HPP.
 5. Nevyužitá dovolená se nepřevádí, pokud zaměstnanec přejde z DPP na DPČ.
 6. Nevyužitá dovolená se proplácí při skončení pracovněprávního vztahu.

Nárok na dovolenou – podmínky a výpočet

 • Podmínky
  • Dohodář musí být zaměstnán na min. 4 pracovní týdny.
  • Dohodář musí odpracovat 4násobek týdenní pracovní doby (4 x 20 h = 80 hodin)
  • Musí být splněny obě podmínky současně.
 • Vzorec a jeho definice
  • Nejprve určíme počet odpracovaných týdnů určíme dle vzorce ODT níže.
  • Počet skutečně odpracovaných hodin vydělíme počtem hodin ve fiktivním pracovním týnu, který je vždy 20 hodin.
  • Výsledné číslo zaokrouhlujeme na celá čísla DOLŮ a určuje počet odpracovaných týdnů.
  • Výpočet nároku na dovolenou pak bude obsahovat následující:
  • Počet týdnů v roce = vždy 52 týdnů.
  • Počet hodin za týden = vždy 20 hodin.
  • Výměra dovolené dle smlouvy v týdnech.
  • Nárok na dovolenou spočteme, když počet odpracovaných týdnů vydělíme počtem týdnů v roce (52) a následně vynásobíme počtem hodin v pracovním týdnu (20) a výměrou dovolené v týdnech (uvedeno ve smlouvě).

Příklad:
Pokud dohodář odpracoval 110 hodin v kalendářním roce a má nárok na 4 týdny dovolené, pak bude výpočet vypadat následovně :
Fiktivní týdenní pracovní doba je stanovena pro účely výpočtu 20 h.
ODT = 110/20 = 5,5 týdne = 5 týdnu po zakrouhlení DOLŮ.

Nárok na dovolenou bude vypadat následovně:
NnD= 5/52*20*4 = 7,69 = 8 hodin po zaokrouhlení NAHORU.

Výhody a nevýhody
A) Výhody
– Někteří brigádníci získají pracovní smlouvu na zkrácený úvazek.
– Vznik nároku na dovolenoua právo na nepřetržitý odpočinek z pohledu zaměstnance.

B) Nevýhody
– Zvýšená byrokratická zátež u daných typu pracovněprávních vztahů.
– Skloubení dohod při více zaměstnavatelích a její správné zdanení.
– Snížení oboustranné výhodnosti pracovněprávního vztahu.

Jak se díváte Vy na zavedené změny? Co Vám dělá v praxi největší potíže? A jak se na změny díváte?
Napište do komentářů, rádi uslyšíme Váš názor.